Innehåll med nyckelordet:personal

Två personer strå och diskuterar på en arbetsplats.

Fakta om förvärvslivet: Företagets framgång grundar sig på personalens kunnande

3.8.2021, Nyheter och pressmeddelanden

När sommaren småningom ger vika för hösten och de anställda återvänder till sina värv kan det vara bra att rikta blicken mot framtiden. För att kunna utveckla affärerna kan det löna sig att tänka på var den egna organisationen står när det gäller personalen, dess kompetens och utveckling. På vilket sätt borde man utveckla personalkompetensen så att den bäst tjänar företaget och hur kunde företaget göra det med de resurser som står till dess förfogande?