Personalporträtt av Veritas arbetsförmågachef Minna Stenman.

Hur ser din väg till pensionering ut?

Minna Stenman

8.4.2021, Blogg

Många drömmer om att kunna gå i pension pigga och vid god hälsa. För att det ska vara möjligt lönar det sig att emellanåt stanna upp och betrakta sitt eget hälsotillstånd och välbefinnande, långt innan det är aktuellt med pensionering. Pensionen införtjänas på basen av arbete, studier och föräldraledigheter och erbjuder oss en bastrygghet för ålderdomen. Utöver ekonomisk trygghet behövs gott mod och en god hälsa.

Arbetskarriären omfattar olika moment; olika arbetsgivare, lätt företagsamhet, entreprenörskap, studier och föräldraledigheter – misslyckanden och framgångar, ohälsa och välbefinnande. Eftersom alla dessa moment påverkar din kommande pension lönar det sig att med jämna mellanrum granska helheten lite närmare. Ju fler moment din arbetskarriär omfattar, desto viktigare är det att själv skapa sig en bild av helheten.

Du kan bekanta dig med ditt eget pensionsskydd med hjälp av Veritas pensionsräknare och genom att pejla ditt resultat mot de uppgifter som finns i ditt pensionsutdrag.

Vilken är din risk för arbetsoförmåga?

Om du är redo att bekanta dig med din arbetsförmåga och att arbeta för ditt eget välbefinnande kan du börja med att fylla i Arbetshälsoinstitutets verktyg, för att kartlägga din risk för arbetsoförmåga. Med hjälp av verktyget får du en uppskattning av din arbetsförmåga.

Var resultatet väntat? Väcktes en tanke om att göra något lite extra för ditt eget välbefinnande?

Kanske du vill börja med att prova på någon av de hälsofrämjande åtgärder Veritas tipsar om. Det lönar sig framförallt att stanna upp och lyssna: Vad behöver just du?

Många av oss för årligen utvecklingssamtal med våra chefer, där vi tillsammans funderar på vad vi lyckats med och vad vi kunde göra annorlunda för att uppnå bättre resultat. Varför skulle vi inte kunna föra ett liknande samtal med oss själva?

Ta hand om din hälsa

Stanna upp och pejla nuläget: hur mår du idag? Ser du till att du orkar också imorgon eller kanske om 40 år?

Det personliga utvecklingssamtalet kunde omfatta följande punkter:

  • Vad förväntar jag mig av mitt arbete?
  • Vilken roll vill jag ge arbetet i mitt liv?
  • Vad förväntar sig arbetslivet av mig?
  • Räcker min arbetsförmåga till för att uppfylla förväntningarna?
  • Hur främjar jag mitt välbefinnande under det kommande året?

Drömmen om att få vara en frisk pensionär är bra, men det gäller att vårda sin hälsa här och nu. De val du gör i dag, vare sig det gäller din arbetskarriär eller ditt välmående, kommer att avspeglas på din tid som pensionär.

Läs också: Yrkesinriktad rehabilitering är en del av arbetspensionsskyddet

Personalporträtt av Veritas arbetsförmågachef Minna Stenman.

Minna Stenman