Fakta om förvärvslivet: Företagaren kan överraskas av ensamhet

18.5.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Ensamhet är en av våra allvarligaste folksjukdomar som utsätter människan för olika slags fysiska åkommor och psykiskt illamående och som i några fall kan rentav leda till förtida död. Ungefär fyra procent av Finlands befolkning över 15 år upplever ständig ensamhet eller upplever sig vara ensamma största delen av tiden. Det är dock möjligt att göra något åt ensamhetsproblemet. För den ensamma skulle det vara viktigast att ta hand om sig själv och få hjälp.

Ensamhet som fenomen angår alla samhälls- och åldersklasser. Forskningen har visat att mest ensamma känner sig de som är över 74 år, men under de senaste åren har också de ungas ensamhet diskuterats mycket. Risken för ensamhet är större om man bor ensam eller är ensamföretagare.

Nätverk kan förebygga företagarens ensamhet

Känslan av ensamhet beror inte alltid på att man helt saknar vänner och familj. Det kan också vara fråga om att man saknar stöd på något livsområde. Över hälften av alla företagare i Finland är numera ensamföretagare. De har större risk att känna sig ensamma än de som arbetar på större företag, bland annat på grund av svårigheter med att bygga nätverk. Det är dock av stor betydelse att man kan tillhöra ett nätverk, inte bara för att det stöder utvecklingen av verksamheten utan för att det direkt påverkar även företagarens eget välmående.

Coronapandemin har visserligen ytterligare försvårat byggandet av nätverk, men även distanshjälp finns att få. Kollegialt stöd kan man fortfarande få genom olika slags företagarorganisationer och -klubbar. Numera finns det också gott om coworking-utrymmen där man kan arbeta i närheten av andra när pandemin har släppt sitt grepp. Ensamföretagare kan också söka varandras sällskap och ordna exempelvis gemensamma sessioner för distansarbete, även när man inte arbetar med samma saker och inte får direkt affärsmässig nytta av samarbetet.

Små saker kan ha stor betydelse

Förutom byggandet av nätverk är det viktigt att företagaren kommer ihåg att ta hand om sig själv. Många företagare gör långa arbetsdagar och glömmer att tänka på vad man orkar med. För många har coronapandemin ytterligare försvårat situationen.

”Vi på Veritas har alltför ofta hört företagare berätta hur de har försummat sin egen trygghet och sitt välmående. Vi påminner dem då alltid om att det lönar sig att satsa på ens eget välmående. Det är en långsiktig investering på ens egen och företagets framtid”, säger Minna Bliss, arbetshälsospecialist på Veritas.

På Veritas webbsida finns en räknare för bedömning av risker som hotar arbetsförmågan. Med hjälp av den kan företagaren kartlägga sin situation och uppskatta risken för att förlora arbetsförmågan.

”Med hjälp av räknaren kan man se hur även små positiva förändringar i levnadsvanorna kan betydligt minska risken för arbetsoförmåga.”

Företagare välkomnas också till utbildningar som ordnas av Veritas. I maj-juni ordnas webinarier som handlar om bland annat företagarens välmående, orkande och mental belastning.

Bliss påpekar att små vardagliga saker kan ha stor betydelse för välmåendet. En fördel med att jobba som företagare är flexibilitet, och det lönar sig att ta vara på denna fördel för att försäkra sin välmåga. Det lönar sig att ta pauser och laga mat eller ta en promenad. I sociala medier kan man hitta andra som befinner sig i en liknande situation och diskutera med dem. Ibland kan det också vara uppmuntrande att titta på ett Youtube-inslag eller läsa en blogg av en företagarkollega.

”Varje människa kan för sin egen del hjälpa att minska ensamheten. Ett varmt leende och vänliga ord bär långt. De kan rädda dagen för en annan människa.”