handläggare jobbar

Skattekort för pensioner som börjar före årsskiftet

Börjar utbetalningen av din pension ännu i år? Då du skaffar dig ett pensionsskattekort, kom ihåg att samtidigt begära skattekortet också för nästa år.

Du kan beställa pensionsskattekortet via Skatteförvaltningens nättjänst eller genom att ringa servicenumret 029 497 001. 

Om vi inte får skattekortet, tar vi 40% förskottsskatt på din pension.

Observera att:

  • Pensionsskattekortet för år 2023 kan beställas tidigast fr.o.m. 15.12.2022
  • Vi behöver skattekortet för år 2022 senast 22.12.2022 för att hinna betala tillbaka den eventuellt för mycket indrivna skatten ännu under år 2022. I annat fall beaktas den för mycket indrivna skatten först i samband med den slutliga beskattningen.

Om utbetalningen av din pension har börjat redan tidigare, behöver du inte göra någonting. Vi får din innehållningsprocent för 2023 automatiskt av Skatteförvaltningen. Skattekorten som gäller året 2023 träder i kraft 1.2.2023. I januari innehålls skatt från pensionen enligt skatteprocenten för år 2022.