Arbetspensionsutrdaget på papper omfattar i fortsättningen endast den nyaste informationen

28.4.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetspensionsutdraget som sänds via posten till pappers blir snävare än tidigare och omfattar endast de sex gångna årens inkomster och förmåner som samlat in pension. Information om den insamlade pensionen under hela karriären finns tillgänglig i Veritas och de andra arbetspensionsbolagens webbtjänster.

“Pappersutdraget skickas vart tredje år. Elektroniska utdraget finns tilgängligt när som helst”, berättar Pirta Toivonen, specialist i pensionsrådgivning på Veritas.

I år skickar Veritas pappersutdragen till personer födda i januari-april samt anställda och företagare som närmar sig pensionsåldern.

“Det är viktigt att kontrollera uppgifterna eftersom pensionen baserar sig på informationen i utdraget”, säger Toivonen.

Enligt Toivonen lönar det sig att följa med hur pensionen samlas redan i god tid innan pensionsåldern.

“Då kan var och en överväga, ifall inkomstnivån räcker till då man blir pensionerad eller vill man förbereda sig ytterligare till exempel genom att placera.”

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag

Se även:

Pensionsskyddscentralen: Arbetspensionsutdraget ändras – utdraget som kommer per post innehåller endast uppgifter om de senaste åren