En ny räknare för partiell ålderspension hjälper vid pensionsplaneringen

5.2.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Pensionsskyddscentralen har publicerat en ny pensionsräknare, som uppskattar beloppet av partiella ålderspensionen och kontrollerar dess inverkan på den senare ålderspensionen.

Vem som helst kan använda räknaren på webbplatsen Arbetspension.fi.

Räknaren kan användas på finska, svenska och engelska.

Bekanta dig med den nya räknaren på webben på Arbetspension.fi.

Läs mera om partiell förtida ålderspension.