"Trivium Retoriikka."

Gisela Knuts valdes till ordförande för Veritas styrelse

25.1.2023, Nyheter och pressmeddelanden

Styrelsen för Veritas Pensionsförsäkring valde under sitt möte 24.1.2023 ordförande och vice ordförande för år 2023. Till ordförande valdes oberoende skiljedomare Gisela Knuts och till vice ordförande Taina Vallander, direktör för samhällspåverkan, STTK.

Styrelsens ordförande Gisela Knuts.

Knuts efterträder Kaj-Gustaf Bergh, som avgick sin position i Veritas styrelse vid årsskiftet.
”Arbetspensionsbolagen har en viktig roll i samhället. Det är en ära att få medverka i arbete som stöder framtiden för välfärdsstaten”, säger Knuts.

Under mötet valdes även styrelsens utskottsmedlemmar. Gisela Knuts valdes till ordförande för utnämnings- och arvodesutskottet. Antti Tanskanen fortsätter som utskottsmedlem och som nya medlemmar valdes Henrik Karlsson och Taina Vallander.

I revisionsutskottet fortsätter Stefan Kaptens (ordförande), Andreas Remmer och Taina Vallander. Som ny medlem valdes Panu Routila.

I placerings- och riskutskottet fortsätter Lasse Svens (ordförande). Som ny medlem valdes Gisela Knuts, Martin Paasi och Björn Teir.

Veritas styrelse

Mer information: Jenni Kosunen, personaldirektör. tel. 040 709 4482, jenni.kosunen@veritas.fi