Kaj-Gustaf Bergh fortsätter som styrelseordförande i Veritas

20.1.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas pensionsförsäkrings styrelse har vid sitt möte den 19.1.2021 omvalt Kaj-Gustaf Bergh till styrelseordförande för perioden 1.1.–31.12.2021. Som vice ordförande fortsätter Christel Tjeder.

Veritas styrelses sammansättning 1.1.–31.12.2021

Ordförande
Kaj-Gustaf Bergh, jur.kand., DE, styrelseproffs

Vice ordförande
Christel Tjeder, ekon.mag., I vice ordförande, Finlands Ekonomer

Håkan Ekström, student, branschchef, JHL
Hannu Jouhki, ekon.mag., samh.mag., direktör, FFC
Stefan Kapténs, ekon.mag., ekonomidirektör
Henrik Karlsson, pol.mag., verkställande direktör
Timo Ketonen, ekon.mag., entreprenör och placerare
Andreas Remmer, jur.kand., direktör
Lasse Svens, ekon.mag., skattmästare
Antti Tanskanen, fil.dr, SGF, sakkunnig, EK
Taina Vallander, fil.mag., direktör, STTK
Maria Vanhatalo-Thijssen, fil.mag., verkställande direktör, EK

Läs mer: Veritas styrelse