Vy över Kuppispark med Retoriikka längst fram. På taket syns solpaneler och den gröna Kuppispark är på bakgrunden. Del av Åbo syns vid horisonten.

Veritas ordinarie bolagsstämma ordnas 12 maj 2022

20.4.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2022 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor i Åbo, Lemminkäinengatan 34. På grund av den fortsatta coronasituationen är det även möjligt att delta i mötet per Teams.

På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen det föregående räkenskapsårets bokslut. Dessutom väljer bolagsstämman revisorer och revisorssuppleanter samt medlemmar till bolagets förvaltningsråd.

Tilläggsinformation samt anmälning