Ändring i palkka.fi – fakturan kommer från Veritas från och med 1.1.2023

29.11.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Från och med början av år 2023 räknas omkostnadsdelen av en ArPL-försäkring bolagsspecifikt. På grund av ändringen får avtalsarbetsgivare, som använder löneräkningssystem via palkka.fi, ArPL-fakturan direkt från Veritas i stället för palkka.fi.

”Fakturan skickas tills vidare direkt från pensionsbolaget så att rabatten på omkostnadsdelen kan iakttas”, berättar Veritas chefsmatematiker Teppo Rakkolainen.

Ändringen påverkar inte tillfälliga arbetsgivare eller hushållsarbetsgivare. De får sin ArPL-faktura även i fortsättningen till palkka.fi.

”Nästa år kommer palkka.fi att utvecklas så, att ArPL-betalningsuppgifterna från alla pensionsbolagen syns i palkka.fi”, fortsätter Rakkolainen.

Välj elektronisk faktura i stället för papper

Veritas kunder har möjlighet att få sina fakturor i elektroniskt format. Om du vill övergå till e-faktura:

eller

  • ingå ett e-fakturaavtal i din nätbank genom att välja Veritas som fakturerare.

Om du har frågor om ArPL-avgiften eller annat angående ArPL-försäkringen, vänligen kontakta oss – vi hjälper gärna! Vår kundtjänst betjänar dig via telefonnumret 010 195 600 vardagar kl. 8.00–16.00.