ArPL- och FöPL-försäkringsavgifterna år 2021

9.10.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2021. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

Avgiften som tas ut år 2021 återgår till nivån som den var på före den temporära sänkningen p.g.a. coronakrisen, i genomsnitt 24,4 procent av den lön som utgör grunden för avgiften.

ArPL-avgiften har beretts i enlighet med 2016 års förhandlingsresultat År 2021 är arbetstagarens avgift 7,15 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 8,65 procent i åldern 53–62 år.

Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 16,95 procent av de löner som utgör grunden för avgiften.

Företagarnas pensionsavgift hålls på samma nivå som i år, dvs. 24,10 procent av den fastställda arbetsinkomsten före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 25,60 procent av fastställda arbetsinkomsten i åldern 53–62 år.

Källa: Pensionsskyddscentralens pressmeddelande 9.10.2020