lättföretagande lockar för att det är flexibelt och ger frihet.

Fakta om förvärvslivet: Lättföretagande allt populärare – ger flexibilitet och frihet

9.3.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Lättföretagande blir allt populärare tack vare den flexibilitet och frihet den ger. Också bland unga har intresset för företagande ökat. Finland behöver fler företagare. FöPL-försäkringen är ett utmärkt skydd också för lättföretagare.

Finland behöver fler företagare, i synnerhet unga personer, kvinnor och invandrare. Enligt Ungdomsbarometern är ungdomarna också mer än tidigare intresserade av företagarskap: 58 % säger att de är villiga att prova på företagande i något skede av arbetskarriären. Dessutom önskar de unga att de kan använda sin kreativitet och att arbetet är roligt och omväxlande. Högt på listan står också meningsfulla arbetsuppgifter.

Unga ser inte lönen som det allra viktigaste kriteriet, utan arbetet skall vara förenligt med egna personliga värderingar.

Enklare att grunda ett företag tack vare stödtjänster

Företagaren är fri att definiera sin egen verksamhet i enlighet med sina egna värden och intressen.

Numera är tröskeln för företagande lägre än någonsin tidigare tack vare lättföretagande, vars popularitet ökat starkt. Lättföretagaren utövar sitt yrke utan eget FO-nummer, medan bokföringen och faktureringen sköts av ett företag som specialiserat sig på sådant.

”I bästa fall kan du som företagare förverkliga dina drömmar och göra något du njuter av. Företagaren har frihet att bestämma själv, kan förverkliga sig själv och arbetet är belönande”, säger Ilona Works vd Axel Lindell.

Nästan vem som helst som har en bra affärsidé kan bli företagare. Ilona Works vill göra det lättare att starta ett företag och minska byråkratin.

”När man moderniserar sättet att grunda företag och erbjuder stödtjänster för affärsverksamheten, kan möjligast många bli företagare”, fortsätter Lindell.

Det kostar inget att ta ibruk faktureringstjänsten. Man betalar först i det skedet när man fakturerar sina kunder.

89 % av lättföretagarna är nöjda med sin verksamhet

Lättföretagande är ett gott sätt att testa en affärsidé eller skaffa extra inkomster vid sidan av studier eller heltidsarbete, eller varför inte som pensionär.

Enligt Uusi työ ry är 89 % av lättföretagarna mycket nöjda eller ganska nöjda med sin situation. 82 % tänker fortsätta som lättföretagare.

”Lättföretagaren måste inte grubbla på bokföring, beskattning eller pappersarbete. Då får man mer tid över för att sköta sin verksamhet. Lättföretagandet är också riskfritt”, påpekar Ilona Works Axel Lindell.

FöPL ger trygghet – också för lättföretagaren

En lättföretagare betraktas enligt lagen som löntagare när det gäller beskattning, försäkringar och bokföring, men arbetslöshetsskyddet sköts på samma sätt som för fulltidsföretagare.

Därför är det viktigt att skaffa en pensionsförsäkring, dvs. FöPL-försäkring, om man uppfyller villkoren. Den är flexibel; om arbetsinkomsterna varierar är det möjligt att uppdatera dem.

Tack vare sin flexibilitet passar FöPL-försäkringen utmärkt för en företagare, vars inkomster inte är lika stora varje månad.

Den nya företagargenerationen uppskattar livets andra delområden och fritiden. FöPL-försäkringen garanterar att man inte behöver pruta på livet när man blir pensionerad eller sjuk.

Den kontaktperson Veritas erbjuder hjälper dig gärna med allt som rör din pensionsförsäkring. Lycka till med företagandet!

Några fakta (källa: Uusi työ ry)

• Antalet lättföretagare år 2019: 121 836 (2015: 49 058)

• Omsättningen för affärsområdet 2019: 185 320 000 (2015: 89 984 000)

• 61 % av lättföretagarna arbetar tillfälligt som företagare

• 56 % av lättföretagarna är män, 43% kvinnor