Finansinspektionen publicerade en tematisk bedömning av verkställandet av försäkring enligt FöPL

24.6.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Finansinspektionen har publicerat en tematisk bedömning av verkställandet av försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL). I januari 2021 gjorde Finansinspektionen en tematisk bedömning som utredde pensionsanstalternas praxis för fastställande av arbetsinkomst.

I sin granskning upptäckte Finansinspektionen att pensionsbolagen nästan utan undantag fastställt företagarnas arbetsinkomst enligt företagarnas egen bedömning. Förfarandet uppfyller enligt Finansinspektionen inte kravet på egen prövning i bolagen och inte heller regleringens krav på fastställande av arbetsinkomst.

Arbetspensionsskyddet för företagare utvecklas som bäst vid social- och hälsovårdsministeriet. Pensionsbranschens gemensamma syn är att det vore bra att specificera definitionen på arbetsinkomst.

”Branschen behöver enhetlig praxis för fastställande av arbetsinkomst”, säger Veritas direktör för kundförhållanden Mika Paananen.

Veritas beaktar Finansinspektionens observationer och meddelar Finansinspektionen de åtgärder som bolaget kommer att vidta på basis av granskningen.

”Dessutom måste vi jobba hårt för att stärka företagarnas förtroende för FöPL-systemet.”

Läs också: