God avkastning och stärkt solvens för Veritas i fjol

18.2.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas placeringar gav en avkastning på 6,8 procent under årets sista kvartal och 5,6 procent under hela året 2020. Det goda placeringsresultatet stärkte Veritas solvens, som i slutet av året steg till 128,8 procent. Antalet FöPL- och ArPL-försäkringar ökade.

Resultatöversikt 2020

”Coronaviruskrisen orsakade i februari–mars i fjol ett av historiens snabbaste kursfall på aktiemarknaden, men den starka återhämtningen tack vare stimulansåtgärderna har varit en överraskning”, berättar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Av Veritas placeringar i fjol klarade sig aktieplaceringarna bäst, med en avkastning på 9,1 procent. Fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 6,8 procent, ränteplaceringarna 3,8 procent och övriga placeringar -2,6 procent.

”Aktie-, ränte- och fastighetsplaceringarna gav en bra avkastning trots det ovanliga marknadsläget. De alternativa placeringarna var däremot en besvikelse för oss. Redan i våras minskade vi hedgefondernas andel i placeringsportföljen när vi insåg att de inte skulle ge någon riskspridning i den här marknadsmiljön.”

Genom aktiv riskhantering höll Veritas sin solvens på en god nivå i de olika vändningarna i coronaviruskrisen. Solvensgraden steg till 128,8 procent under årets sista kvartal. Solvenskapitalet var 1,9 gånger så stort som solvensgränsen.

Den försiktigt positiva utvecklingen på placeringsmarknaden fortsätter

Det nya året på placeringsmarknaden uppvisar en försiktigt positiv trend. Marknaden följer särskilt hur vaccinationerna framskrider och vilka stimulansåtgärder som sätts in.

”Stimulansåtgärderna i USA håller på att gå från helikopterpengar mot mer exakt inriktade åtgärder för att stödet bättre ska nå rätt mål. I Europa är framstegen långsammare. Man skulle kunna säga att våra stimulanspaket transporteras med snigelpost.”

När den ekonomiska tillväxten kommer igång igen börjar räntorna och inflationsförväntningarna stiga måttligt.

”Den största osäkerhetsfaktorn är huruvida pandemiläget förvärras eller om vaccinet ger en snabbare lindring än väntat. Det finns en risk för överhettning.”

Antalet FöPL-kunder ökar

Veritas har stöttat sina kunder genom det svåra coronaåret. Pensionsbolag och myndigheter tog under krisens tidiga skeden tillsammans fram ett flexpaket. Tack vare det har man kunnat erbjuda överlopps betalningstid åt kunder, för att betala pensionsavgifter för arbetstagare (ArPL) och företagare (FöPL). Alla arbetsgivare har beviljats tillfällig nedsättning av sina ArPL-avgifter 1.5–31.12.2020. Veritas har dessutom beviljat flexibilitet till sina hyresgäster och erbjudit kunderna finansieringsalternativ för olika behov.

”Vi har reagerat flexibelt och snabbt på våra kunders finansieringsbehov”, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

I fjol lockade Veritas nya företagarkunder och antalet FöPL-försäkringar ökade. Pettersson anser att den personliga försäkringsrådgivare som Veritas erbjuder sina kunder har varit värdefull för företagare under de svåra tiderna.

I år satsar Veritas på att motverka arbetsoförmåga och inleder ett samarbete med Arbetshälsoinstitutet. Syftet med samarbetet är att förbättra i synnerhet företagarnas och småföretagens möjligheter att upprätthålla arbetsförmågan och minimera arbetshälsoriskerna.

”Vi är bekymrade över hur företagarna mår. På det här sättet vill vi stödja företagarnas och arbetstagarnas arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga”, berättar Pettersson.

Läs också: Arbetshälsoinstitutet och Veritas samarbetar för att minska risker i anslutning till arbetsförmåga (18.2.2020)

Bilagor:

Bokslutsöversikt 2020 (pdf)
Bilagor till bokslutsöversikten (pdf)

Närmare information:

  • Carl Pettersson, verkställande direktör, tfn 010 550 1600, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Tommy Sandås, ekonomidirektör, tfn 010 5501 786, fornamn.efternamn@veritas.fi