Veritas får en ny fastighetsdirektör

8.11.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Heikki Palmu (DI, sertifierad fastighetsförvaltare KJs) har blivit vald till Veritas ny fastighetsplaceringsdirektör från och med 7.11. Palmu övergår till Veritas från Castellum Oy, där han ansvarat över bolagets fastighetsförmögenhet i Finland.

Palmu har tidigare lett fastighetsaffärsverksamhet i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag och ansvarat över Finlands första specialplaceringsfond vars huvudsakliga placeringsobjekt är affärsfastigheter. Han har även erfarenhet av att förvalta stora fastighetsportfolier, transaktioner, uthyrningsaffärsverksamhet samt utmanande fastighetsutvecklingsprojekt.

”Pensionsbolagen har en märkbar roll på fastighetsplaceringsmarknaden. Jag är ytterst ivrig inför att bli en del av Veritas professionella team, som uppskattas på branschen”, säger Palmu.

Palmu efterträder Veritas långvariga fastighetsdirektör Peter Karlsson, som går i pension i slutet av november.

”Jag önskar Heikki och fastighetsteamet framgång. Marknadens läge är nu lite svårt, men det kan även betyda möjligheter för pensionsbolag som placerare”, säger Karlsson.