Veritas letar efter en sommarpraktikant till portföljförvaltningen i Helsingfors kärncentrum 

23.2.2023, Nyheter och pressmeddelanden

Är du intresserad av placeringar och kvantitativa analyser? Vi letar nu efter en sommarpraktikant, som är intresserad av data-analys och statistisk simulering. Du kommer att jobba som en del av vårt placeringsteam på tio personer. 

I ditt jobb kommer du att få utföra projekt inom kvantitativ analys i anknytning till portföljförvaltning samt utveckla verktyg för placeringsverksamhet och rapportering.  

Vilken slags kunnande önskar vi av dej? 

Vi önskar att du har: 

  • Goda kunskaper i statistiska metoder och data-analys  
  • Grundkunskaper i hur placeringsmarknader och olika placeringsverktyg fungerar 
  • Goda kunskaper i MS Excel och erfarenhet från R- eller Python-programmering  

Det är en fördel, om du känner till de grundläggande koncepten inom ansvarsfull placering och visualisering av data. 

Vi önskar att du redan har eventuell tidigare erfarenhet från motsvarande uppgifter eller att du samlat kunskap från branschstudier. Du är kapabel att självständigt leta efter information och lösa problem. Du kommunicerar flytande på engelska, men har också måttliga kunskaper i svenska eller finska. 

Vad får du av oss?

Som företag genomlever vi den största kulturella förändringen under vår historia och som sommararbetare får du kika in i hur vardagen i branschens flexiblaste pensionsbolag är.

Vi erbjuder ett betydelsefullt och intressant sommarjobb med uppgifter i samband med placeringar på arbetspensionsbranschen. Uppgiften är ett sommarvikariat och räcker flexibelt från maj till augusti.

Placeringsteamet sitter på vårt Helsingforskontor på Norra Esplanaden. Som din förman fungerar placeringsdirektör Kari Vatanen.

Blev du intresserad?

Tilläggsuppgifter om uppgiften ger placeringsdirektör Kari Vatanen, tel. 040 554 3021. Kari når du bäst 3.3. kl. 15-16 eller 7.3. kl. 14-15. Sänd in din ansökan senast söndagen den 12.3. I rekryteringsprocessens första omgång kommer vi att använda oss av ett verktyg för videointervjuer.

Vi kontrollerar kredituppgifterna hos personen, som blir vald till uppgiften.

Verita Pensionsförsäkring administrerar en placeringsportfölj på ca. 4,2 miljarder euro. Företagets placeringar består av ränteplaceringar, aktieplaceringar, fastighetsplaceringar och övriga placeringar. Veritas vill bära sitt ansvar för pensionsplaceringar och pensionssystemets tillräcklighet genom att ta vara på pensionstillgångarnas avkastning och solvens.