"maskineri."
Kati Valas fjärrvärme- och fjärrkylaverk

Veritas minskar sina koldioxidutsläpp med Helens cirkulära värme och utsläppsfria kylning

22.1.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkrings fastigheter värms framöver med energibolaget Helens cirkulära värme. Cirkulär värme är utsläppsfri, kolneutral, återvunnen och förädlad spillvärme. Detta resulterar i en utsläppsminskning som motsvarar 646 bilars årliga utsläpp, det vill säga utsläpp från ca 9 miljoner personbilar.

”Vi siktar på att våra fastigheter är kolneutrala senast år 2030. Att övergå till cirkulär värme är ett steg i rätt riktning”, säger Veritas tekniska chef Jarkko Saari.

Veritas har nio fjärrvärmda fastigheter i Helsingfors. I Åbo har man använt förnybar fjärrvärme redan en längre tid. I början av detta år har fastigheterna i Esbo, Vanda och Helsingfors flyttat över till förnybar el. Det innebär att största delen av Veritas fastigheter nu använder sig av förnybar energi.

Värme utvinns från avloppsvatten, maskinsalar och industriprocesser

Cirkulär värme är utsläppsfri fjärrvärme som man utvinner ur bland annat avloppsvatten, maskinsalar, elstationer och industriprocesser. Värmen förädlas i Helens Katri Valas värme- och kylningsanläggning och i Esplanadens värmepumpsanläggning, här används förnybar och utsläppsfri el.

”Helen satsar de närmaste åren på investering i kolneutral värmeproduktion med låga utsläpp. Cirkulär värme är ett led i detta. Investeringarna har en direkt påverkan på fjärrvärmens minskade utsläpp och på att Helen når sina mål för kolneutralitet. Samtidigt gör vi det möjligt för våra kunder att minska utsläppen”, säger chefen för kundrelationer Tuomas Ojanperä vid Helen.

Tilläggsuppgifter:

Tekniska chef Jarkko Saari, Veritas fornamn.efternamn @veritas.fi,
tel. 050 538 7063
Chefen för kundrelationer Tuomas Ojanperä, Helen, fornamn.efternamn@helen.fi, tel. 044 325 0531

Veritas Pensionsförsäkring
Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare, med ett mänskligt grepp. Veritas tar hand om cirka 110 000 personers arbetspensionsskydd och förvaltar en placeringsportfölj på 3,6 miljarder. Ansvarsfullhet styr placeringsverksamheten, kundarbetet och vardagens verksamhet.

Helen Ab
Helen Ab erbjuder en lättare vardag för över 500 000 kunder i Finland. Förutom värme, kylning och el erbjuder vi lösningar för förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik. Vi utvecklar ett intelligentare kolneutralt energisystem och vårt mål är att nå en 100 % kolneutralitet i vår energiproduktion år 2035.