Veritas pensionsbetalningssystem byts i maj – förseningar i pensionsansökningar kan förekomma

17.5.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas förnyar sitt system för utbetalning av pensioner under maj. I och med förändringen kan eventuella förseningar förekomma i handläggning av pensionsansökningar. De eventuella förseningarna berör endast nya ansökningar – tidigare beviljade förmåner berörs inte av förseningarna.

”Genom att förnya betalningssystemet kan vi säkra att utbetalning av pensioner löper pålitligt också i fortsättningen”, säger servicechef Mirka Salmi.

Enligt Salmi kan var och en följa upp hur pensionsansökan framskrider i Veritas webbtjänst.

”Via webbtjänsten kan man också vara i kontakt med oss på ett säkert sätt”, säger Salmi.