Veritas premieinkomst växer med fem procent – placeringsklimatet instabilt

23.10.2019, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas ökade sin företagarkundbas. Antalet FöPL-försäkringar ökade med mer än fem procent sedan årsskiftet.[1] Placeringarna gav en avkastning om 6,6 procent. Realavkastningen över tid överstiger fyra procent. Placeringsdirektör Niina Bergring anser att placeringsklimatet, som försvårats av brexit och handelskrig, fortsätter att vara instabilt.

Veritas Pensionsförsäkrings premieinkomst fortsatte att växa i slutet av årets tredje kvartal i september. Premien för hela året 2019 förväntas växa med cirka fem procent jämfört med föregående år.[1]

I slutet av september ökade antalet FöPL-försäkringar för företagare hos Veritas med mer än fem procent till 12 770 jämfört med senaste årsskifte. Likaså fortsätter arbetsgivarnas ArPL-försäkringsbas att växa.

Trots brexit-volatilitet en avkastning om 6,6 procent

I januari-september 2019 var Veritas avkastning på placeringarna 6,6 procent. Av tillgångsklasserna gav aktieplaceringarna den bästa avkastningen med 11,0 procent, varav noterade aktier gav 12,7 procent.

”På grund av brexit och handelskriget är placeringsklimatet instabilt och konjunkturcykeln verkar närma sig sitt slut. Ändå fortsätter placerarna att ha aptit för risktagande, enligt Internationella valutafonden IMF rentav lite för mycket. På Veritas har vi varit något försiktiga då vi baserar våra beslut på realekonomin och på vår syn på dess framtid på lite längre sikt”, säger Veritas vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring.

Betraktat över tid har placeringarna sedan 1997 haft en realavkastning om 4,3 procent (nominell avkastning 5,9 procent). Under de senaste tio åren har realavkastningen varit 4,4 procent (nominell 5,7 procent).

”Enligt vår uppfattning kommer förväntningarna på avkastningen att vara låga i framtiden. I ett pensionssystem bör placeringsavkastningar dock alltid ses över en så lång period som möjligt. Sedan 1997 har vår realavkastning varit långt över den långsiktiga avkastningsförväntningen om 3,5 % som fastställts för systemet”, säger Bergring.

Veritas solvenskapital vid slutet av tredje kvartalet var 792,7 miljoner euro. Pensionstillgångarnas förhållande till ansvarsskulden var 126,7 procent. Solvenskapitalet var 2,3-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Bilagor

Resultatöversikt 1–9/2019

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 16 00
Vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 550 18 82, 040 822 15 14
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 550 17 86, 050 593 01 38

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

[1] Jämfört med Veritas och Pensions-Alandia sammanräknat per 31.12.2018 (pro forma). Veritas Pensionsförsäkring fusionerades 1.1.2019 med Pensions-Alandia.