Personalporträtt av Veritas arbetsförmågaspecialist Minna Bliss.

Konsten att lyssna på distans

Minna Bliss

28.4.2020, Blogg

Samhällets undantagstillstånd på grund av coronapandemin fortsätter och jag har med glädje följt med hur många har velat dela med sig av goda tillvägagångssätt under dessa tider.

För många har det varit en stor förändring och kanske lite besvärligt att övergå till 100% distansarbete medan andra varit nöjda över att kunna jobba i hemmet lugn och fortsätta det vardagliga arbetet som inget skulle ha hänt. Dessutom funderar flera förmän på hur det egna teamet mår när man inte ens träffar dem.

Jag frågar och lyssnar vid olika tillfällen

Jag började fundera över att betydelsen av att lyssna blir större i detta undantagsläge. I en situation där vi alla sitter i våra egna “bunkrar” behöver vi ännu mera kunskap om att ställa de rätta frågorna och känsla för att lyssna, när det behövs.

Vi borde fråga oss själva hur den här förändringen har påverkat mitt arbete. Hurdana färdigheter skulle jag behöva och hur skapar jag ett meningsfullt arbete. Efter att lyssnat till mig själv kan jag börja fundera hurdana tillvägagångssätt jag skulle kunna använda mig av för att må bättre.

Som förman måste jag ännu noggrannare försöka tolka genom att lyssna till hur mina medarbetare mår. Känner de sig trygga? Hurdan är belastningen i distansarbetet? Borde vi diskutera mera? Genom att lyssna in kan förmannen kartlägga vilka stödfunktioner organisationen har att erbjuda till stöd.

”Ibland är tystnaden precis så lång att jag borde reagera och fråga hur den andra mår och orkar.”

Som kollega har jag också en viktig roll i att lyssna. Ibland är tystnaden som uppstår under en distanspalaver precis så lång att jag borde reagera och fråga hur den andra mår och orkar. Lika viktigt är att ge den andra tillräckligt med tid för att berätta.

Jag är inte den som skall lösa problemen, det räcker med att lyssna

Att lyssna är ett märkligt redskap. Många gånger tror vi att då någon berättar om sina utmaningar, önskar de samtidigt hjälp till att lösa dem. Jag vet inte hur många gånger jag under en kvällspromenad försökt ge råd hit och dit när min vän har berättat om problem med orken. Men sen slog det mig att min vän nödvändigtvis inte önskade råd utan bara två par öron som lyssnar. För henne var det mer än guld värt att jag lyssnade och hon samtidigt fick bearbeta saken själv.

Det finns en orsak varför vi har en mun men två öron. Konsten att lyssna behövs nu mer än någonsin.

Vi ville för vår del samla ihop en helhet som stöder våra kunder i ledning av arbetsförmåga på distans. Till helheten hör en kartläggning man kan ta i bruk under undantagsläget och en guide för att ta hand om arbetsförmåga.

Personalporträtt av Veritas arbetsförmågaspecialist Minna Bliss.

Minna Bliss