Inleder du pension vid årsskiftet? Överväg tidpunkten noga

9.9.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Vid årsskiftet kommer alla pensioner att höjas med en indexförhöjning. Om pensionen då inte ännu börjat betalas ut används lönekoefficienten för förhöjningen, medan arbetspensioner som redan betalas ut höjs med arbetspensionsindex. Nästa år kommer förhöjningen med arbetspensionsindex att vara exceptionellt stor till följd av den snabba inflationen.

”Detta är viktig information för dem som planerar att gå i pension kring årsskiftet. Den uppskattade förhöjningen enligt lönekoefficienten är 3,8 procent, medan pensionsindexet höjs med 6,8 procent. För att pensionen ska höjas med pensionsindex måste pensionen börja senast i början av december”, berättar pensionsspecialist Pirta Toivonen.

Exempel:

Person A och Person B har samma pensionstillväxt (1 500 euro).

Person A går i ålderspension i december 2022. I januari 2023 får A en förhöjning enligt arbetspensionsindex, varefter månadspensionen är 1 602 euro.

Person B går i ålderspension i januari 2023. Nya pensioner påverkas inte av arbetspensionsindex utan av lönekoefficienten. Lönekoefficienten grundar sig till stor del på förändringen i inkomstnivån och den har i år inte stigit lika snabbt som priserna. Person B:s arbetspension är uppskattningsvis 1 567 euro i januari 2023.

I beräkningen har antagits att Person B fortsätter i arbetet en månad längre och tjänar in en uppskovsförhöjning på 0,4 procent per månad på sin pension.

”Man ansöker i allmänhet om pension endast en gång i livet. Vi hjälper dig om du har frågor som gäller ansökan eller pensionsbeloppet”, påminner Toivonen.

Läs också:

Pensionsskyddscentralens nyhet: Inflationen påverkar arbetspensionerna exceptionellt mycket (31.8.2022)

Artikeln uppdaterad 21.10.2022 kl. 9.19. I den ursprungliga artikeln utgicks från uppskattningar (arbetspensionsindexets höjning ca 6,9 procent, lönekoefficientens höjning 3,7 procent).