Veritas huvudkontor Trivium Retorik i vintriga landskap.

Påminnelse- och indrivningstjänsterna för Veritas fakturor flyttar över till OK Indrivning

5.1.2023, Nyheter och pressmeddelanden

Påminnelse- och indrivningstjänsterna för Veritas Pensionsförsäkrings fakturor flyttar över till OK Indrivning i början av 2023.  

”Tack vare det nya partnerskapet kan vi erbjuda en bättre och mer sakkunnig tjänst för företagare och företag vars fakturor har förfallit till betalning och som behöver hjälp med sina betalningsarrangemang”, säger Staffan Åberg, direktör för kundförhållanden vid Veritas. 

Enligt Åberg var det viktigt att hitta en samarbetspartner med likadana värderingar och tankar om högkvalitativt kundtjänstarbete.  

”Vi vill också i fortsättningen ha kvar den kundorientering och det mänskliga förhållningssätt som kunderna uppskattar, även i hanteringen av pensionsförsäkringsavgifter. Vi fortsätter att erbjuda kunderna stöd och flexibla betalningsarrangemang, även om ansvaret från och med påminnelseskedet nu flyttar över till OK Faktureringstjänster, som är en påminnelsetjänst hos OK Indrivning.”

Vårt mål är att reagera på kundernas situationer i ett så tidigt skede som möjligt och tillsammans med kunden försöka hitta lösningar på situationen.  

Om fakturorna inte har hunnit förfalla till betalning kan man anhålla om längre betalningstid i Veritas webbtjänst eller genom att slå en signal till den egna kontaktpersonen. 

”Det går bra att diskutera med den egna kontaktpersonen och komma överens om betalningsarrangemang. Ibland kan det behövas längre betalningstid, och det går att ordna om fakturan ännu inte har förfallit till betalning.”