Uppskatta din arbetsförmåga med hjälp av Veritas och Arbetshälsoinstitutets verktyg

29.3.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Hur mår jag egentligen? Det borde jag regelbundet fråga mig själv. Veritas och Arbetshälsoinstitutet hjälper individer att kartlägga sitt välbefinnande och ger tips om hur man kan främja sin arbetsförmåga. Vi har på Veritas webb publicerat en räknare, med vilken man kan uppskatta risken för arbetsoförmåga.

Med Arbetshälsoinstitutets räknare kan du snabbt och enkelt få en uppskattning av hur du mår och hur stor din risk för arbetsoförmåga är.

Utöver ditt eget resultat får du tillgång till Veritas tips för att hitta ett lämpligt sätt att främja din arbetsförmåga och må bra.

Mental ohälsa är den största orsaken till invalidpension. Under de senaste åren har pensionering på grund av depression ökat särskilt bland unga och kvinnor nära pensionsåldern. Således är det viktigt både ur individens och samhällets synvinkel att aktivt främja en god arbetsförmåga.

Vardagens små val bygger en god arbetsförmåga

”I stället för att satsa allt på en enorm livsstilsförändring kan det vara effektivare att göra små förändringar i vardagen. De skapar en bra grund för en hållbar arbetsförmåga. De små förändringarna kan vara en lite längre nattsömn eller en halv timmes promenad i naturen varje vecka”, föreslår Veritas arbetshälsospecialist Johan Treuthardt.

Det lönar sig också ekonomiskt att sörja för sin arbetsförmåga. Enligt Pensionsskyddscentralens uträkningar kan ålderspensionen ge dig till och med 750 euro mera pension per månad, jämfört med invalidpension.

Testa din risk för eventuell arbetsoförmåga