Veritas lockade rekordmånga nya kunder under årets andra kvartal

27.8.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkrings placeringar gav under den första hälften av året en avkastning på 7,3 procent och solvensen stärktes och låg på 131,5 procent. Veritas solvenskapital steg för första gången till över en miljard euro.

”Ur ett kundvärvningsperspektiv var det andra kvartalet exceptionellt bra för oss. Det är ett konkret bevis på att Veritas satsning på företagskunder och personlig betjäning är något som uppskattas”, säger Veritas tf verkställande direktör Tommy Sandås.

Enligt Sandås såg början av året ännu dystert ut för många kundföretag, men under vårens lopp har den positiva trenden vuxit sig allt starkare.

”Under årets andra kvartal har det skett en klar ökning i kundföretagens lönesummor och antalet försäkrade har ökat”, säger Sandås.

Aktieplaceringarna avkastade 15,4 procent

Också på placeringsmarknaden har årets andra kvartal sett ljust ut. Veritas placeringar gav i april–juni en avkastning på 3,9 procent och under hela början av året var avkastningen 7,3 procent. Aktieplaceringarna klarade sig bäst under perioden januari–juni, med en avkastning på 15,4 procent. Fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 2,8 procent, ränteplaceringarna 0,9 procent och övriga placeringar 5,9 procent.

Delårsöversikt 1-6/2021. Värdet på placeringarna var 4,2 miljarder euro. Den nominella avkastningen för 10 år var 6,1 % och den reala avkastningen 5,0 %.

”Den fortsatta ekonomiska återhämtningen har garanterat en god avkastning på placeringarna. De placerare som har klarat sig bäst i avkastningsloppet är de som har vågat och velat bära mest aktierisker. Avkastningen från de andra tillgångsklasserna har också varit positiv, men i en liten skala jämfört med aktierna”, analyserar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Den starka avkastningen från placeringarna stärkte Veritas solvens och solvenskapitalet överskred för första gången en miljard euro.

”Trots att vi befinner oss i en mycket allvarlig kris orsakad av en pandemi har den realiserade avkastningen från placeringarna för de senaste tio åren varit mycket hög. Realavkastningen för tio år på Veritas placeringar steg till 5,0 procent, och det är mycket svårt att tro att en liknande utveckling skulle fortsätta ännu de kommande tio åren”, berättar Vatanen.

Återhämtningen efter pandemin fortsätter

Läget ser nu ljust ut för ekonomin och arbetsmarknaden i Finland, men den ekonomiska utvecklingen är fortfarande osäker.

”Återhämtningen efter pandemin fortgår på aktiemarknaden tack vare den stimulerande penningpolitiken. Företagens starka resultattillväxt stöder aktiemarknaden för tillfället, men såväl stigande konsumentpriser som en utdragen pandemi utgör risker. Karnevalsstämningen på marknaden kan svänga snabbt, om centralbankerna hotar sluta spela sin musik”, säger Vatanen.

Delårsöversikt 1.1–30.6.2021 (pdf)

Närmare information:

  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Tommy Sandås, tf verkställande direktör, ekonomidirektör, tfn 010 5501 786, fornamn.efternamn@veritas.fi