Veritas placeringar avkastade 3,8 procent i början av året

29.4.2019, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas placeringar gav en avkastning om 3,8 procent under årets första kvartal. Aktieplaceringarna gav en avkastning om 7,2 procent. Avkastningen på ränteplaceringar var 2,0 procent och på fastighetsplaceringar 1,3 procent. Solvensen var 126,8 procent. Bolaget publicerade också sin årsberättelse.

Avkastningen på Veritas Pensionsförsäkrings placeringar var 3,8 procent under årets 2019 första kvartal.

”Början av året har varit tämligen stark på kapitalmarknaderna och alla tillgångsslag gav positiv avkastning efter turbulensen i slutet av förra året. Centralbankernas U-sväng i penningpolitiken medförde att riskfyllda tillgångsslag lugnade ner sig och började stiga”, säger Veritas vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring.

Efter årets första månader har tillväxten i världsekonomin å andra sidan avtagit.

”Den globala ekonomiska tillväxten har klart minskat och inflationsförväntningarna har fallit. Om detta förutser en framtida lågkonjunktur eller inte, återstår att se. Räntemarknaden prissätter nu en annan framtid än aktiemarknaden”, bedömer Bergring utsikterna.

Veritas solvenskapital uppgick vid utgången av första kvartalet till 767,8 miljoner euro. Pensionstillgångarnas förhållande till ansvarsskulden var 126,8 procent. Solvenskapitalet var 2,4-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Veritas publicerade sin årsberättelse för 2018

Veritas har idag också publicerat sin årsberättelse för år 2018. Den innehåller även verksamhetsberättelsen, bokslutet och bolagsstyrningsrapporten.

Årsberättelsen kan laddas ner från bolagets hemsida: https://www.veritas.fi/vuosikertomus2018/sv/.

På sidan finns också Veritas PRI-rapport (Principles for Responsible Investment) om ansvarsfulla placeringar. PRI är ett FN-stött globalt rapporteringsprojekt.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor

Resultatöversikt 1–3/2019

Tilläggsuppgifter

Vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 550 18 82, 040 822 15 14
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 16 00
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 550 17 86, 050 593 01 38

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.