Innehåll med nyckelordet:Pensionssystem

"Kari Vatanen."

Står finansieringen av arbetspensionssystemet på en stabil grund?

17.10.2022, Blogg

Hösten 2021 publicerade Pensionsskyddscentralen en internationell bedömning av styrkorna och utmaningarna i det finländska pensionssystemet. Översikten var utarbetad av professor Torben M. Andersen, som ansåg att Finlands modell var stabil och välfungerande. Samtidigt ansåg han att finansieringens hållbarhet kommer att bli problematisk på medellång och lång sikt.