Coronaviruset: Svar på vanliga frågor

9.9.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Till företagare och företag:

Kan jag få mera betalningstid för mina försäkringsfakturor?

Veritas kan bevilja extra betalningstid åt sina kunder för att betala pensionsavgifter för anställda (ArPL) och för företagaren själv (FöPL).

FöPL- och ArPL-försäkringspremierna utgör en stor del av företagarnas och företagens månatliga kostnader. Vi vill hjälpa våra kunder att klara sig genom denna svåra situation. Vi försöker tillsammans med våra kunder hitta lösningar. Tillsammans med din egen kontaktperson kan du som kund fortsättningsvis komma överens om betalningstider. Ett tidigt agerande gör det lättare att hitta de effektivaste lösningarna för att hantera och lösa eventuella betalningssvårigheter.

Du kan enkelt kontrollera läget för dina försäkringsfakturor i Veritas webbtjänst. Du kan sända meddelande eller komma överens om betalningsärenden när du loggat in där, eller per telefon med din kontaktperson.

Ta kontakt med din egen försäkringsrådgivare ifall pensionsförsäkringsbetalningarna väcker huvudbry. Om man reagerar i tid är det lättare att hitta fungerande lösningar.

Vad händer om jag blir sjuk eller tvingas i karantän?

Företagarens pensionsförsäkring eller FöPL ger bastrygghet om du insjuknar eller av läkare ordineras karantän p.g.a. coronaviruset. Sjukdagpenningens storlek beror på den arbetsinkomst du angivit i din pensionsförsäkring, dvs. FöPL-årsinkomsten.

Om du tvingas i karantän p.g.a coronaviruset kan Fpa betala dagpenning för smittsam sjukdom under din frånvaro. Också dagpenningen definieras på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

Fungerar Veritas kundtjänst normalt?

Kundtjänsten fungerar normalt, men under coronaepidemin träffar vi inte våra kunder ansikte mot ansikte. Du når vår kundtjänst vardagar kl. 8-16 per telefon eller e-post. I vår webbtjänst Vernet kan du sköta dagliga försäkringsärenden när som helst.

För hyresgäster:

Finns flexibilitet vad gäller hyresbetalning?

Veritas kan erbjuda möjligheter till flexibilitet för hyresgäster som får ekonomiska problem på grund av coronavirusepidemin.
Kontakta oss ifall det börjar verka utmanande att betala hyror. Vi betjänar normalt i fastighetsfrågor vardagar kl. 8-16. Du kan ringa oss på numret 010 5501 905 eller skicka e-post till: kiinteistot@veritas.fi

Till dig som deltar i yrkesinriktad rehabilitering:

Hur inverkar coronavirussituationen på mina studier?

Om du trots coronan kan avlägga dina studier såsom planerat, fortsätter utbetalningen av din förmån normalt.

Om du kommer att avlägga färre studieprestationer än planerat eller om du för tillfället inte alls kan bedriva studier, kontakta oss per telefon eller e-post. Du når oss vardagar kl. 8–16 på numret 010 195 634 och per e-post: rehabilitering@veritas.fi

Hur inverkar coronavirussituationen på ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd?

För att ansöka om fortsatt rehabiliteringsstöd ska man lämna in ett läkarutlåtande före det beviljade stödet upphör.

Du når oss per telefon vardagar kl. 8–16 på numret 010 195 624 och per e-post på adressen pensionsansokningar@veritas.fi

För pensionsmottagare:


Kan jag lita på att jag får min pension?

Veritas beviljar och betalar ut arbetspensionerna normalt, oberoende av coronaepidemin.