Två personer står framför en tavla och pratar. Den andra personen sträcker ut sin arm till den andre.
"Våga be om hjälp i olika situationer som berör personalens välfärd och hälsa." Stefan Björkman, vd på Föreningen Konstsamfundet

Konstsamfundet har fått konkret hjälp av Veritas

Vem är du och vad gör er förening?

Stefan Björkman, vd på Föreningen Konstsamfundet.

Föreningen Konstsamfundet förvaltar arvet efter Amos Anderson. Konstsamfundet är en allmännyttig förening som delar ut stipendier och understöd för bl.a. allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning samt film samt stöder yrkesutbildning på svenska.

Föreningen äger konstmuseet Amos Rex, mediebolaget KSF Media med tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland, samt Söderlångvik gård på Kimitoön.

Hur har Veritas betjänat dig och din organisation?

Vi fick bland annat konkret hjälp när vi startade upp vårt välmåendeprojekt.

Hur har Veritas kunnat hjälpa er i frågor som har med arbetsförmågan och välbefinnande att göra?

Veritas hjälpte oss att hitta en extern konsult som under en period stödde personalen i en utvecklingsprocess. Veritas deltog också i kostnaderna för en analys av de behov och förväntningar som Konstsamfundet hade när det gällde uttryckligen arbetshälsa och -välmående.

Hurudana tips skulle ni ge andra organisationer gällande samarbetet med pensionsbolag?

Våga be om hjälp i olika situationer som berör personalens välfärd och hälsa. Veritas har erfarenhet av den här typens utmaningar, de har stött på alla problem tidigare och har de nätverk som behövs för att lösa dem.

Rekommenderar du Veritas också för andra, varför?

Jag kan med gott samvete rekommendera Veritas. Vi har haft konkret nytta av de råd vi har fått av Veritas arbetshälsoexpert Johan Treuthardt, och likaså av den konsult som vi jobbade med på rekommendation från Veritas, Annika Långström-Strandberg.