Veritas kund Sanna Repo lutar sig bakot mot en röd tegelvägg oh ler mot kameran.
"Ingen organisation fungerar utan arbetskraft."Sanna Repo, Partner4People

Lokal förankring som tanke när Partner4People valde samarbetspartner

Vem är du och vad gör ditt företag?

Mitt namn är Sanna Repo, och jag är företagare och HR-konsult i mitt åboländska företag Partner4People Oy. P4P, som företaget är känt som i vardagligt tal, producerar HR-tjänster som hjälper företag och individer att nå framgång i sitt arbete. Jag betjänar sådana företag och sammanslutningar som saknar kompetens och resurser att fördjupa sig i HR-frågor, som de facto kräver särskild expertis. Företagens behov av en HR-partner kan vara planerat eller plötsligt, bestående eller tillfälligt, och det kan vara fråga om ett heltidsarbete, deltidsarbete eller projekt.

I tjänsterna ingår bl.a.:
• en Interim HR-chef som ansvarar för alla dagliga HR-frågor
• HR-projekt för genomförande av mer omfattande projekt
• HR-utveckling av individer, team, ledningsgrupper och arbetsgemenskaper
• samt rekryteringar, arbetshandledning och anpassningsåtgärder på arbetsplatsen.

Hur har Veritas betjänat dig och ditt företag?

Det var ganska enkelt att välja en arbetspensionsförsäkrare för mig själv. Mitt första kriterium var att jag ville få omfattande och lättillgängliga tjänster för främjande av arbetsförmågan och arbetshälsan. Ett andra lika starkt kriterium var att det måste vara ett lokalt bolag. Därför blev det Veritas, och jag har varit mycket nöjd med mitt beslut.

Ända sedan jag för första gången kontaktade Veritas har jag haft en känsla av att deras personal finns till just för mig. Det är enkelt att kontakta dem och man blir snabbt betjänad. Utbudet av webbinarier om arbetshälsotjänsterna har varit stort och mångsidigt. Förhoppningsvis blir det snart också möjligt att delta helt fysiskt i seminarierna, så man får träffa och bilda nätverk med människor som arbetar vid andra företag i samma bransch.

Vilka tips vill du ge andra företagare och företag?

Ta hand om er själva och er personal! Det är sant att man inte har någon affärsverksamhet utan kunder, men en annan sanning är att ingen organisation fungerar utan arbetskraft. Genom förebyggande åtgärder kan man undvika de värsta blindskären. Det lönar sig inte heller att grubbla över dessa frågor i ensamhet, då det finns sakkunnig hjälp att få från företagshälsovården, arbetspensionsbolaget eller till exempel en utomstående HR-samarbetspartner!

Bilden på Sanna: Ari Mäkiö.