Nyhetsrum

Hur placeras arbetspensionsmedlen?

16.6.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Pensionsskyddscentralen (PSC) har publicerat boken Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä som består av nio sakkunnigartiklar om placeringsverksamheten inom arbetspensionssystemet och regleringen av den. En av skribenterna är Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen som behandlar placeringen av arbetspensionsmedel i praktiken.

Nyheter