Nyhetsrum

Kontrollera ditt pensionsutdrag!

28.4.2021, Nyheter och pressmeddelanden

I maj påbörjas postningen av 2021 års pensionsutdrag. Du hittar information om dina pensionsgrundande inkomster och dagpenningar på pensionsutdraget. Det lönar sig att regelbundet kontrollera dem. På så vis kan eventuella fel eller brister korrigeras så fort som möjligt.

Hur ser din väg till pensionering ut?

8.4.2021, Blogg

Många drömmer om att kunna gå i pension pigga och vid god hälsa. För att det ska vara möjligt lönar det sig att emellanåt stanna upp och betrakta sitt eget hälsotillstånd och välbefinnande, långt innan det är aktuellt med pensionering.

Nyheter